Последние материалы

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Менеджмент” на тему “Управління комунікаційними процесами на підприємстві”

Підприємство як об’єкт управлінської діяльності сучасного менеджера являє собою систему упорядкованих та взаємопов’язаних структурних ланок, які перебувають у постійній взаємодії і мають за базу певних осіб-виконавців. Однією з стратегічних позицій в управлінні є можливість володіти інформацією. Використовуючи та передаючи інформацію, отримуючи зворотні відгуки керівник організовує та мотивує підлеглих.

КУРСОВА РОБОТА з Обчислювальної техніки та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії (назва дисципліни) на тему Згладжування функцій методом найменших квадратів

Назва: Згладжування функцій методом найменших квадратів.
Мета: розробити програму на мові С, яка розв’язує задачу методом найменших квадратів, обраховує похибку та виводить значення обрахунків.
Що відомо: згладжування функцій метод розв’язання – метод найменших квадратів.
Що зробити: проаналізувати метод найменших квадратів, розробити алгоритм для виконання задачі, створити програму, яка за вхідними даними розв’яже цю задачу, видасть результати та похибку обчислень.

Английский является одним из самых распространенных языков в мире

Английский является одним из самых распространенных языков в мире. Он стал мировым языком в течение последних нескольких веков, и теперь более 300 миллионов человек говорят на нем.

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ на 2012-2017рр. з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури»

1. Назва проекту. «Мій шлях професійного розвитку на 2012-2017рр. з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури»
2. Обґрунтування проблеми . Сучасна школа перебуває на шляху модернізації змісту та форм навчання. Це пояснюється переорієнтацією всієї системи цінностей: найвищою з них визначається людина. Справа формування людини як самоцінності,виховання в неї високих інтелектуальних і моральних якостей,здатності мотивовано добирати адекватні засоби для реалізації особистих і суспільно значущих прагнень набуває державної ваги. В Концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: «Освіта XXI ст. - це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта».Ця ідея підкреслюється і в національній доктрині розвитку освіти України XXI ст.
  • рефераты