Яндекс.Метрика

Последние материалы

Курсова работа "Маршрутизація"

Дана курсова робота складається з теоретичної та практичної частин. Кожна частина має свою структуру та завдання. Але не дивлячись на це, практична та теоретична частини несуть спільну мету, а саме: закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних під час вивчення курсу «Комп’ютерні мережі».

Теоретична частина складається з шести основних частин:

  • основні поняття маршрутизації та його типи;
  • способи маршрутизації пакетів в мережі;
  • склад та архітектура маршрутизатора;
  • оцінка якості зв’язку;
  • області застосування маршрутизаторів;
  • висновки

У теоретичній частині було поставлено за мету ознайомитись з: основні поняття про маршрутизатор; способи маршрутизації; архітектура маршрутизатора; оцінка якості зв’язку за допомогою маршрутизатора; основні області застосування маршрутазаторів.

Було виділено три способи маршрутизації пакетів в мережі:

  • проста маршрутизація;
  • таблична маршрутизація;
  • динамічна маршрутизація.

 

Сочинение "Язык"

  Язык- это великая сила. Но использовать ее нужно осторожно. При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. Поэтому, бесспорно, прав Михаил Викторович Панов, утверждая:  «Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение… И каждая из них занимает своё место в системе, каждая выполняет свою работу».

   Читая отрывок из  произведение М.Горького, мы прониклись к  симпатией  к герою произведения. У нас вызывает уважение его любовь к бабушке. Писатель, использует  ряд однородных членов  для конкретизации и точности описания портрета бабушки. Мы чувствуем, что в сердце героя живет признательность  к самому близкому человеку.

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Менеджмент” на тему “Управління комунікаційними процесами на підприємстві”

Підприємство як об’єкт управлінської діяльності сучасного менеджера являє собою систему упорядкованих та взаємопов’язаних структурних ланок, які перебувають у постійній взаємодії і мають за базу певних осіб-виконавців. Однією з стратегічних позицій в управлінні є можливість володіти інформацією. Використовуючи та передаючи інформацію, отримуючи зворотні відгуки керівник організовує та мотивує підлеглих.

КУРСОВА РОБОТА з Обчислювальної техніки та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії (назва дисципліни) на тему Згладжування функцій методом найменших квадратів

Назва: Згладжування функцій методом найменших квадратів.
Мета: розробити програму на мові С, яка розв’язує задачу методом найменших квадратів, обраховує похибку та виводить значення обрахунків.
Що відомо: згладжування функцій метод розв’язання – метод найменших квадратів.
Що зробити: проаналізувати метод найменших квадратів, розробити алгоритм для виконання задачі, створити програму, яка за вхідними даними розв’яже цю задачу, видасть результати та похибку обчислень.

Английский является одним из самых распространенных языков в мире

Английский является одним из самых распространенных языков в мире. Он стал мировым языком в течение последних нескольких веков, и теперь более 300 миллионов человек говорят на нем.