Яндекс.Метрика

Последние материалы

Звіт про проходження ПРАКТИКИ Районний відділ

 Скачать:  

 

 

Звіт про проходження ПРАКТИКИ

 

Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід практики

        Районний відділ в якому я проходив практику знаходиться в м. Лохвиця. Лохвицький район розташований в північно-західній частині Полтавської області.

Лохвицький район межує із Чорнухинським, Лубенським, Миргородським, Гадяцьким районами, Чернігівською та Сумською областями, займає площу у 1,3 тис. км², що становить 4,6% від території області. Відстань від м. Лохвиці до м. Полтава шосейними дорогами 180 км. Чисельність місцевого населення налічує 46 тис. осіб, у тому числі: міського — 20,7 тис. чол. (45%), сільського — 25,3 тис. чол. (55%). Серед закладів освіти 2 навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (технікуми, училища, коледжі), 2 професійно-технічні навчальні заклади, 33 загальноосвітніх та 18 дошкільних закладів. У сфері охорони здоров'я задіяні 49 лікарських медичних закладів.

 Начальник Лохвицького  районного відділу УМВС України в Полтавській області підполковник міліції  Гресь Олександр Володимирович

Графік прийому громадян керівника райвідділу: Щовівторка  09.00-12.00

Адреса: м. Лохвиця, вул. Гоголя,19

Тел. чергової частини: (0555) 777-40-22

              Проходження навчальної практика курсантів 3-го курсу Національної Академії внутрішніх справ є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки спеціалістів для слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України, а також є обов’язковим завершальним етапом підготовки і проводиться після опанування теоретичної частини. Метою практики є отримання, закріплення та вдосконалення одержаних курсантом теоретичних  знань, формування у них професійних умінь та навичок для виконання обов’язків слідчого, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності, а також з метою ознайомлення курсантів з майбутньою спеціальністю у формі їх залучення до розслідування кримінальних правопорушень.

  Навчальна практика курсантів слідчої спеціалізації здійснюється і проводиться згідно із Законом України «Про освіту» від 23.05.1991; Законом України «Про вищу освіту» від 17.01.2002; « Про міліцію», Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України Української РСР від 29 липня 1991с року № 114, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого указом Президента України від 6 квітня 2011 року №383/2011, Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС України від 25.01.2008 № 30 (зі змінами) та розпорядження МВС України від 15.11.2010 №1060 « Про покращення стану професійної підготовки фахівців для слідчих підрозділів».

Завданнями цієї практики було систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань і умінь, отриманих під час навчання;  набуття навичок самостійної професійної роботи; розвиток організаторських здібностей, ініціативи при виконання службових обов’язків; оволодіння досвідом організації розслідування кримінальних проваджень, тактики проведення окремих слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій і методики розслідування окремих видів злочинів; розвиток у курсантів інтересу до науково-дослідної роботи, набуття ними навичок проведення досліджень і експериментування,пошук найбільш ефективних методів виконання професійних обов’язків.

 Виконувати завдання практики я почав із закріплення знань отриманих під час лекційних і семінарських занять шляхом опрацювання нормативної бази, яка регулює діяльність органів досудового розслідування МВС України, а саме: Кримінального процесуального кодексу, наказу  № 686 від 09.08.2012 "Про організацію діяльності органів досудового розслідування МВС України»,наказу № 700 від 14.08.2012 "Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими  органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень»,наказу № 940 від 22.10.2012 "Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення,інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України» ,  наказу № 700 від 14.08.2012 "Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими  органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень»,наказу № 696 від 09.08.2012 "Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю», наказу ГПУ №69 від 17.08.2012 "Про Єдиний реєстр досудових розслідувань»,наказу Міністерства внутрішніх справ України,Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України " Про затвердження порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини»

Опрацювавши  програму проходження навчальної  практики курсантами 3-го курсу НАВС, я з допомогою свого наставника ретельно спланував свою роботу на період проходження практики, що в подальшому, на мою думку, вплинуло на успішне її завершення.

На початку практичної діяльності перед собою я ставив ціль по завершенню начальної практики орієнтуватися і вміти:

1) починати досудове розслідування за наявності достатніх підстав;

2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

4) призначати експертизи у порядку, визначеному законом;

5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;

7) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності достатніх підстав

І хоч не все мені вдалося засвоїти так як я планував у зв’язку з недостатнім терміном перебування на практиці та обмеженістю у функціональних можливостях, та все ж по завершенню практики, відповідно до поставлених завдань я набув первинних умінь та навичок щодо:

- планування і організації роботи слідчого;

- ведення Єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

- прийняття та реєстрація заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

- підготовка та проведення окремих слідчих (розшукових) дій;

- виявлення, фіксації та вилучення слідів і предметів на місці події з метою їх подальшого експертного дослідження;

- форм взаємодії з оперативними підрозділами, прокуратурою, судом та іншими правоохоронними органами;

- застосування криміналістичних обліків при розслідуванні кримінальних правопорушень;

- організація роботи слідчого на початку кримінального провадження, повідомлення про підозру та закінчення досудового розслідування;

- застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підстав і порядку їх застосування;

- строків досудового розслідування та порядку їх продовження;

- планування досудового розслідування та проведення окремих слідчих (розшукових) дій;

Також я засвоїв  важливий момент практичної діяльності слідчого, а саме  вміння правильно розподілити час який відведений слідчому на ті чи інші дії, адже попри те, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог Кримінального процесуального Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати його законні вимоги та процесуальні рішення, слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Під час проходження практики я  усвідомив, що пріоритетними та першочерговими напрямками діяльності ОВС є заходи, спрямовані на неухильне забезпечення конституційних прав і свобод громадян, поваги до їх честі та їх гідності, формування в населення впевненості в спроможності міліції виконувати покладені на неї завдання, забезпечення належного стану дисципліни та законності в діяльності ОВС, упередження фактів протиправних дій з боку працівників міліції, адже не дарма на це звернув увагу заступник начальника з кадрового забезпечення ГУМВС України в Полтавській області Царьов В’ячеслав Валерійович  коли інструктував курсантів перед проходженням навчальної практики в практичних підрозділах Полтавської області, бо на даний час міліція як правоохоронний орган переживає не найкращі свої часи і не останню роль відіграють вчинки самих працівників.  Я вважаю, що  саме від працівників залежить рівень довіри населення до міліції, як до органу який зможе забезпечити  конституційні права і свободи громадян. Під час проходження практики я зрозумів, що співпраця з населенням – є одним з важливих моментів в діяльності не тільки слідчого, а й будь якого працівника міліції, адже хто ж як не громадяни є носіями тієї інформації, якої інколи так не вистачає працівникам для успішного здійснення покладених державою функцій.

         Хочу відзначити те, що під час проходження навчальної практики керівництвом підрозділу, керівником практики були створені всі умови для виконання покладених обов’язків програмою практики в повному обсязі. Зверталася увага на набуття навичок, які необхідні для роботи на посаді слідчого, на розвиток організаторських здібностей, ініціативи при виконанні службових обов’язків, на прищеплення почуття відповідальності за доручену справу.

    Також потрібно відзначити викладацький склад НАВС який підготував програму проходження навчальної практики, яка значною мірою допомогла при підготовці всіх матеріалів, необхідних для успішного захисту практики спочатку на оперативній нараді в управлінні по роботі з особовим складом ГУМВС, а потім і на заліку в підрозділах НАВС.

     В період проходження практики, особисто в мене,  ніяких труднощів не виникало і ті знання, які я отримав під час навчання я вважаю є цілком достатніми для підготовки спеціалістів для слідчих підрозділів ОВС. Але до недоліків, на законодавчому рівні, хочу віднести неудосконаленість нормативної – процесуальної бази, бо ж набранням чинності новим КПК багато НПА застаріли, або ж навпаки ще не створені. Також недоліком вважаю обмеженість курсанта у функціональних можливостях під час практичної діяльності.

 

Добавить комментарий