Последние материалы

Курсова работа "Продуктивність праці персоналу підприємства"

Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та галузевих функцій в умовах вітчизняних ринкових реалій є раціональне використання трудових ресурсів  на  всіх  рівнях  національної  економіки,  що  сприятиме  виготовленню  конкурентоспроможної продукції, поліпшенню економічної діяльності і зростанню прибутків працівників. Реалізація цих завдань не можлива без підвищення продуктивності та ефективності праці.

Нині ефективне використання персоналу на підприємстві здебільшого залежить від розроблених систем та чинників, спрямованих на підвищення продуктивності праці, яка являє  собою  співвідношення  основних  результатів  діяльності  підприємства  до  витрат праці персоналу на її здійснення.

На  даний  момент  показник  продуктивності  праці  в  Україні  відтиснутий  такими фінансовими  інструментами,  як  прибуток,  рівень  рентабельності,  заробітна  плата  тощо. Відсутність явної залежності між прибутком і продуктивністю, особливо в короткостроковому  періоді,  призвела  до  незатребуваності  цього  показника  в  практичній  діяльності. Так, зміна продуктивності праці й прибутки не завжди йдуть в одному напрямі. Прибуток може бути отриманий за рахунок цінового чинника і при зниженні продуктивності праці, а висока  продуктивність  не  завжди  супроводжується  зростаючим  прибутком,  якщо  товар, зроблений  навіть  умілою  працею,  не  користується  попитом.  Тому,  питання  значення продуктивності  праці  та  необхідності  її  підвищення  для  забезпечення  ефективного функціонування господарюючих суб’єктів  набуває особливої актуальності.

Курсовая работа "организационные закономерности функционирования современного производства"

Организация производства – это наука, опирающаяся на определенную технологию производства. Хотя техническое  оформление  производственных  процессов  на  химическом  и  машиностроительном  предприятии  существенно отличаются: в одном случае продукция будет производиться внутри химических аппаратов и передаваться  затем по трубопроводам, а в другом – на  станках,  связанных  друг с другом подъемно-транспортными механизмами; но принципы  организации производства будут в

том и другом случае общими, независимо от отраслевой принадлежности предприятия.

ОТЧЕТ о проделанной работе за период практики

 Город Уральск является административным центром Западно-Казахстанской области. Общая площадь, подчинённая городскому акимату, с включением окружающих сельских территорий, около 700 квадратных километров Акимом города является Алтай Кульгинов.

Яицкий городок был основан русскими казаками в 1584 году (официально датой основания города считается 1613 год. В 1988 году широко праздновалось 375-летие города). Он был заложен на полуострове между реками Яик (Урал) и Чаган.

Численность населения — 302 905 человек (2012). Общая площадь зелёных насаждений города составляет 6000 гектаров. Жилищный фонд — 4 млн м². Протяжённость города с юга на север — более 8 км, с запада на восток — около 20 км.

 

Курсова робота з предмету: "Економіка підприємства" на тему: "Структура управління сучасними підприємствами"

      Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності займається величезною кількістю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою усі організації можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності являють собою підприємства.

Статья по экономике " Заработок на Форекс "

Ничто не даст вам такую прибыль как бизнес. Или инвестиции для богатых. Но что делать если вы ни
бизнесмен, ни искушенный инвестор, но есть работа и немного скопленных денег, которые вы хотите
выгодно вложить? Начать инвестировать уже сегодня. Потому что ни банковский вклад, ни пенсия не
обеспечат вам безбедной старости. Всем, кто еще не читал книг Р. Кийосаки, советую начать это делать
сегодня же. Еще неплохо поинтересоваться в пенсионном фонде или рассчитать на сайтах НПФ свою будущую
  • рефераты