Последние материалы

диплом "Контроль сформованості граматичних навичок англійської мови учнів дпочаткової школи за допомогою комп'ютерних технологій"

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Психолого – педагогічні особливості формування граматичних навичок у початковій школі
Методичний аспект навчання граматики англійської мови в початковій школі
Цілі та зміст навчання граматики в початковій школі
Методика формування і контролю граматичних навичок у навчанні англійської мови в початковій школі
Особливості навчання та контролю граматичних навичок у початковій школі
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови
Аналіз комп'ютерних програм для навчання граматики учнів початкової школи
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА “WAY AHEAD” ДЛЯ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Опис та система вправ комп’ютерної програми “Way Ahead”
Серія вправ для контролю сформованості граматичних навичок на основі комп’ютерної програми “Way Ahead”
  • рефераты